Nadaljevalni tečaj z omejevanjem spodbujajoče terapije in masovne prakse

Vse tečaje/delavnice in seminarje, ki jih organizira Center Fizioterapije Ljubljana vodijo mednarodni inštruktorji. Tečaj je v postopku priznavanja s strani RSK za fizioterapijo pri MZ kot del specialističnih znanj za nevrofizioterapijo odraslih.

 

Tema: Razvoj funkcij zgornjega uda- funkcionalno poseganje in prijemanje – s poudarkom na masovni praksi in z omejevanjem spodbujajoči terapiji (forced use therapy)

OPOMBA: ta tečaj in pa tečaj z naslovom Razvoj funkcij spodnjega uda s poudarkom na masovni praksi in z omejevanjem spodbujajoči terapiji (forced use therapy) sta obvezna v primeru, da želi terapevt nadaljevati izobraževanje na tečaju Prislina uporaba in masovna praksa (“Forced use therapy and massed practice) – 6 dnevni tečaj, kjer poteka obravnava 5 ur dnevno (IFUSA)!

Inštuktorici: Susan Woll, PT, IFUSA instructor
Jan Utley, PT,  IFUSA instructor
(http://recoveryinterventions.com)

Termin: 04.06. – 08.06.2018

Jezik: angleški

Prevod: DA (v primeru mednarodnih prijav NE)

Kraj/Lokacija: Center Fizioterapije Ljubljana, Frankopanska 8, Ljubljana

Število udeležencev: max 16

Število ur: 37h (1h=60min)

Preizkus znanja: NE

Cena: 950,00 EUR (z DDV)

Samoplačnikom nudimo obročno odplačevanje!

Opomba: prijavijo se lahko fizioterapevti in delovni terapvti, ki imajo mednarodni certifikat osnovnega Bobath tečaja.
Opis in učne cilje tečaja najdete spodaj. Lahko pa si pogledate tudi povezavo na stran Mednarodnega združenja specialistov terapije z omejevanjem gibanja (IFUSA). http://www.recoveryinterventions.com/

Tisti udeleženci, ki razmišljate o namestitvi v Ljubljani za čas trajanja izobraževanja, vam v sodelovanju z butičnim hotelom v Ljubljani ponujamo posebne cene nočitev. Do posebnih popustov nočitev pridete preprosto s klikom na sledečo povezavo: POSEBNA PONUDNA CFL – AHOTEL

 

Opis tečaja:

Namen nadaljevalnega tečaja Z omejevanje spodbujajoča terapija (“forced use therapy”) in masovna praksa – zgornji ud je krepitev praktičnega in teoretičnega znanja udeležencev o motoričnih parametrih, ki jih potrebujemo za uporabo zgornjega uda v funkcionalnih vzorcih/aktivnostih s poudarkom na posameznikih po poškodbi centralnega živčnega sistema ne glede na njihov trenutni nivo kontrole funkcioniranja zgornjega uda. Tečaj bo temeljil na z omejevanjem gibanja spodbujojoči terapiji (forced use therapy/CIMT) kot eni izmed strategij spodbujanja motorične kontrole. Te faktorje bomo upoštevali pri ocenjevanju posameznika in ustvarjanju modelov z omejevanjem spodbujajoči terapiji ter masovne prakse. Tečaj vključuje teoretično razlago, laboratorijske vaje in razvoj veščin kliničnega razmišljanja za ocenjevanje ter terapijo posameznikov z nevrološko simptomatiko in bo združeval koncept dva koncepta: z omejevanjem spodbujajočo terapijo in masovno prakso.

 

Učni cilji:

Udeleženci bodo imeli priložnost izboljšanja njihove sposobnosti na sledečih področjih:

 1. Sposobnost izboljšanja tako biomehaničnih kot nevromuskularnih disfunkcij v zgornjem udu in roki.
 1. Udeleženci se bodo naučili izvesti funkcionalno ocenjevanje zgornjega uda pri posameznikih z nevrološko simptomatiko.
 1. Povečanje sposobnosti udeleženca da analizira koordinirano delovanje zgornjega uda s trupom in spodnjim udom, ki predstavlja osnovo podporne ploskve. Stabilnost podporne ploskve pa je močno povezana z izvajanjem vsakodnevnih aktivnosti v ožjem in širšem socialnem okolju.
 1. Boljše razumevanje biomehanskih omejitev, ki se vmešavajo v enostavno in učinkovito gibanje zgornjega uda pri odraslih osebah, ki imajo nevrološko simptomatiko (možganska kap in nezgodna poškodba možganov).
 1. Povečanje sposobnosti udeleženca za kreiranje in aplikacijo strategij rokovanja, ki so potrebne pri posamezniku z nevrološko simptomatiko da spodbujamo bolj “normalne” gibalne vzorce med izvajanjem funkcionalnih aktivnosti.
 1. Povečanje sposobnosti udeleženca da v svojo terapijo vključuje strategije terapije z omenjevanjem gibanja za motorično okrevanje zgornjega uda in roke.

 

NAČIN PRIJAVE IN PLAČILNI POGOJI

Na tečaj / seminar / delavnico se prijavite preko prijavnega obrazca na spletni strani ali preko elektronske pošte na naslov mailto:info@fizioterapijaljubljana.si.  Ob prijavi je potrebno nakazati 30% kotizacije, na podlagi katere vam bomo potem izstavili račun za predplačilo! Če kotizacija na bo nakazana v 8-ih dneh od vaše prijave na tečaj, vas ne bomo smatrali za resnega udeleženca in bomo mesto predali nekomu drugemu! Preostanek kotizacije je potrebno plačati najkasneje 14 dni pred pričetkom tečaja. V primeru plačila kortizaciej po zaključenem tečaju se cena tečaja poviša za 10% cene tečaja.

V primeru obročnega odplačevanja za samoplačnike prosimo, da sledite opombam na ponudbi.

V primeru, odpovedi udeležbe, se bodo zaračunali stroški izobraževanja in sicer:

 • do 30 dni pred pričetkom tečaja, 10% cene tečaja
 • 29 do 20 dni pred pričetkom tečaja, 30% cene tečaja
 • 19 do 10 dni pred pričetkom tečaja, 50% cene tečaja
 • 10 do 8 dni pred pričetkom tečaja, 80% cene tečaja
 • manj kot 7 dni pred pričetkom tečaja 100% cene tečaja

 

Prijavi se >>