Mirjana Vukadinov, dipl.fiziot.

Mirjana Vukadinov, dipl.fiziot.

Zelo sproščeno ob intenzivnem in profesionalnem učenju podprto z veliko ustrezne literature.