Maja Žagar, dipl.del.ter.

Maja Žagar, dipl.del.ter.

“Tatjana nam je predstavila bistvene elemente teoretičnega dela delavnice, nato pa nam je zagotovila veliko praktičnega dela, kjer nam je s svojim izjemnim znanje pomagala in svetovala, kako pacientom lajšati in odpraviti težave.”