Marta Vidmar, dipl.del.ter.

Marta Vidmar, dipl.del.ter.

Veliko koristnih informacij, veliko praktičnega dela, veliko teoriji, ki je nadgradila s prakso.