Delavnice o terapiji oseb po možganski kapi

Uvodna Bobath delavnica

Inštuktor: Tatjana Jeglič, dipl.fiziot., IBITA Basic Course Instructor (www.ibita.org)

Termin: 03.02.2017

Jezik: slovenščina

Kraj / lokacija: Center Fizioterapija Ljubljana, Frankopanska 8, 1000 Ljubljana

Število udeležencev: 12 (fizioterapevti in delovni terapevti z visokošolsko in višješolsko diplomo ali študentje tretjih letnikov ter asbolventi fizioterapje ali delovne terapije)

Število ur: 5 (1h=60min)

Preizkus znanja: NE

Cena: Brezplačna

 

OPIS

Uvodna Bobath delavnica je namenjena vsem fizioterapevtom in delovnim terapevtom, ki se spogledujejo z možnostjo udeležbe na Bobath osnovnem tečaju.

Na delavnici bomo pregledali osnovno terminologijo, ki se uporablja pri nevrorehabilitaciji, teoretična predpostavke Bobath koncepta in jih pretvorili v osnovno rokovanje s posameznikom, ki kaže znake nevrološke okvare. Del delavnice bo namenjen tudi specifični obravnavi mehkih tkiv in sklepov (strukturni in funkcijski nivo), ki imajo veliko vpliva na normalno gibanje ter posledično na funkcionalne aktivnosti zgornjih udov in spodnjih udov. Delavnica bo praktične narave z demo pacientom.

 

NAČIN PRIJAVE IN PLAČILNI POGOJI

Na delavnico se prijavite preko prijavnega obrazca na spletni strani ali preko elektronske pošte na naslov info@fizioterapijaljubljana.si. Pred delavnico je potrebno poslati kopijo diplome na zgoraj omenjeni poštni naslov.

 

Prijavi se >>

Obnovitvena dvo-dnevna

Inštuktor: Tatjana Jeglič, dipl.fiziot., IBITA Basic Course Instructor (www.ibita.org)

Termin: 09. in 10.03.2017

Jezik: slovenščina

Kraj / lokacija: Center Fizioterapija Ljubljana, Frankopanska 8, 1000 Ljubljana

Število udeležencev: 12 (fizioterapevti in delovni terapevti z visokošolsko in višješolsko diplomo ter zaključenim Bobath osnovnim tečajem)

Število ur: 16 (1h=60min)

Preizkus znanja: NE

Cena: 300 € (z vključenim DDV)

Posebne ugodnosti: Za samoplačnike nudimo brezobrestno obročno odplačevanje na dva obroka!

 

OPIS

Obnovitvena delavnica Bobath koncept z naslovom: MEHKO-TKIVNE SPREMEMBE PRI OSEBAH Z NEVROLOŠKO SIMPTOMATIKO IN TERAPIJA LE TEH

Obnovitvena delavnica je namenjena vsem fizioterapevtom in delovnim terapevtom, ki so že pridobili mednarodni certifikat Bobath osnovnega tečaja. V dvo-dnevni delavnici bomo ponovili in nadgradili znanje o pomembnosti in vplivih vseh mehkotkivnih sistemov (mišice in fascije) na gibanje pri osebah z nevrološko simptomatiko. Spoznali bomo pomembnost fascialnega sistema in specifičnosti tretiranja fascialnega sistema pri nevroloških bolnikih s poudarkom na tretiranju fascilanega sistema okoli ramenskega obroča, trupa ter stopala, kot osnova podporne ploskve in njegove vloge pri sprejemanju sil iz tal.  Delavnica bo zelo praktične narave z demo pacienti in obravnavo bolnikov.

 

NAČIN PRIJAVE IN PLAČILNI POGOJI

Na delavnico se prijavite preko prijavnega obrazca na spletni strani ali preko elektronske pošte na naslov info@fizioterapijaljubljana.si. Račun za delavnico vam bomo poslali nekaj tednov pred začetkom delavnice, račun mora biti poravnan 7 dni pred pričetko delavnice.

V primeru obročnega odplačevanja za samoplačnike prosimo, da sledite opombam na ponudbi.

V primeru, odpovedi udeležbe, se bodo zaračunali stroški izobraževanja in sicer:

  • do 30 dni pred pričetkom tečaja, 10% cene tečaja/delavnice
  • 29 do 20 dni pred pričetkom tečaja, 30% cene tečaja/delavnice
  • 19 do 10 dni pred pričetkom tečaja, 50% cene tečaja/delavnice
  • 10 do 8 dni pred pričetkom tečaja, 80% cene tečaja/delavnice
  • manj kot 7 dni pred pričetkom tečaja 100% cene tečaja/delavnice

 

Prijavi se >>