Rehabilitacija po možganski kapi

Rehabilitacija po možganski kapi ni enostavna in tudi ne enoplastna – tako kot ni enostavna in enoplastna sama poškodba možganov. Rehabilitacijski tim najpogosteje sestavljajo:
 • nevrolog/fiziater;
 • fizioterapevt s specialnimi znanji o nevrorehabilitaciji;
 • delovni terapevt s specialnimi znanji o nevrorehabilitaciji;
 • logoped;
 • psiholog ali klinični psiholog;
 • socialni delavec;
Pomembno je poudariti, da okrevanje po možganski kapi ni omejeno na 3, 6 ali 12 mesecev po nastanku možganske kapi, ampak, da rehabilitacija in okrevanje lahko traja tudi dalj časa. Veliko kliničnih študij in naše izkušnje kažejo, da za okrevanje po možganski kapi ni nikoli prepozno. Vse kar potrebujemo je veliko motivacije, pripravljenosti za delo in intenzivni terapevtski program. Le te nudimo v Centru Fizioterapije Ljubljana.  

Principi obravnav

Bobath koncept

Bobath koncept je vodilni svetovni terapevtski pristop k okrevanju po možganski kapi in ostalih nevroloških stanjih. Terapevti, ki izvajajo Bobath koncept, v posamezniku iščejo ohranjene sposobnosti in rehabilitacijski potencijal. Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih dnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah (kot so vstajanje, vsedanje, stoja, oblačenje in slačenje v različnih položajih, poseganje, prijemanje in spuščanje predmetov, rokovanja s predmeti, hoje v različnih okoljih, osebne higijene, itd.) s poudarkom na največji možni kakovosti in kontroli gibanja med izvajanjem .

Več o Bobath konceptu...

Intenzivni trening rehabilitacije

Okrevanje po možganski kapi je dolgotrajen proces, ki ima dober izplen le, če je rehabilitacija intenzivna, specifična in usmerjena v funkcionalne cilje vsakodnevnih aktivnosti. Intenzivne tri-tedenske programe v Centru Fizioterapije Ljubljana smo razvili na podlagi strokovnih dokazov o motoričnem učenju oseb po možganski kapi in ostali nevroloških obolenjih. Program se izvaja 2 – 3 ure dnevno in je popolnoma individualno usmerjev v potrebe, želje in sposobnosti osebe. Osnova programa je Bobath terapija ter prisilno spodbujajoča terapija ("Forced use") in vključuje trening soročnih aktivnosti, manipulacijo s predmeti, z omenjevanjem gibanja spodbujajočo terapijo, adaptivni trening, bimanualno hranjenje, trening selektivnosti z Gloreha robotsko rokavico, obravnavo mehkotkivnih struktur z globinskim pregrevanjem, HiTop terapijo ter globinskimi udarnimi valovi (ESWT), itd. Verjamemo, da ima vsak visok potencial rehabilitacije, če le iščemo njegove sposobnosti!

Več o intenzivnem treningu rehabilitacije

Gloreha® robotska rokavica

Gloreha® - robotska rokavica za rehabilitacijo roke je inovativna naprava za rehabilitacijo posameznikov po možganski kapi in ostali nevrološki simptomatiki. Omogoča učinkovito, intenzivno, zgodnjo, spodbujajočo in fleksibilno nevro-motorično terapijo. Medtem, ko pacient sledi funkcionalnim vajam preko 3D animacije na zaslonu, udobna in lahka rokavica mobilizira sklepe na roki in omogoča posamezniku, da prijema, spušča in rokuje z dejanskimi predmeti.

Več o robotski rokavici...

Delovna terapija

Cilj delovne terapije v okviru nevrorehabilitacije je posamezniku po možganski kapi pomagati, da doseže in ohranja čim višje funkcionalno stanje in mu tako v okviru njegovih zmožnosti omogočiti čim večjo vključenost v najrazličnejše dnevne, delovne in prostočasne aktivnosti. Na ta način mu omogoča ohranjati zdravje in dobro počutje ter posledično ustrezno kvaliteto življenja. Delovni terapevt spodbuja in išče rešitve na področju osebne higijene, hranjenja, oblačenja, gospodinjskih opravil, transportu v okviru doma in izven njega, ipd.

Več o delovni terapiji...

Stopnjevana motorična predstava

Stopnjevana motorična predstava je v bolj preprostih besedah vizualizacija gibanja in izvajanja vsakodnevnih aktivnosti. Podlaga za terapijo so zrcalni nevroni. Ko gledamo gibanje, bodisi lastno ali tuje, oz. celo če si gibanje le predstavljamo, ti nevroni v naših možganih vzbudijo enako, le nekoliko manj močno, reakcijo, kot če bi se gibali sami. Podobno velja tudi za občutke. Na ta način lahko v možganih vsaj delno ponovno vzpostavimo aktivacijske vzorce, potrebne za ustrezno gibanje in senzorično zaznavanje.

Več o stopnjevani motorični predstavi...

Terapija s prislino uporabo

V rehabilitacijskem svetu poznamo kar nekaj oblik terapije oseb po možganski kapi, ki imajo vsaj dve skupni točki. In to je terapija s prisilno uporabo in intenzivnost (tako časovnost in težavnost). In kako delujejo? Terapevti s specialnimi znanji dejansko »prisilijo« osebo preko nalog in okoljskih prilagoditev, da prične uporabljati ud, ki je slabši (bodisi roko ali nogo). V Centru Fizioterapije uporabljamo spodbujajočo terapijo z omejevanjem gibanja (CIMT) in terapijo s prisilno uporabo (»forced use«)

Več o terapiji s prisilno uporabo...

Senzorna re-edukacija

Po raziskavah ima vsaj 60% oseb po možganskih poškodbah (možganska kap, poškodba možganov, operativna odstranitev tumorjev na možgaih, ipd) motnje občutenja tako v roki kot v nogi. Zaradi motenj občutenja (somatosenzoričnih) je okrnjeno gibanje, zlasti spontana uporaba roke (manipulacija predmetov je počasna in nerodna, posameznik pogosto izpušča predmete, moteni so raziskovalni gibi prstov, npr. pri prepoznavanju različnih površin, pojavi se lahko zmanjšana sposobnost vzdrževanja ustrezne mišične moči za pridrževanje predmetov), somatosenzorične motnje pa vplivajo tudi na nadzor telesne drže, ravnotežje in hojo.

Več o senzorni re-edukaciji...
 • Matevž Mravlje, Domžale

  Z redno in strokovno vodeno motorično predstavo mi je popolnoma popustila stalna in zelo nadležna bolečina v rami, ki mi je onemogočala že tako minimalno gibanje roke. Le tako sem lahko ponovno kvalitetno počival in pričel z uporabo roke v vsakdanjih opravilih.

  Matevž Mravlje, Domžale
  Preživeli po možganski kap
 • Matevž Mravlje, Domžale

  V času intenzivnega treninga po možganski kapi je zelo učinkovita uporaba robotske rokavice vsaj pol ure dnevno. Za učinkoviti vadbo je nujna 100% zbranost pacienta, stalen in kontroliran pogled na računalniški ekran kjer se giba virtualna roka, ter dobra motorična predstava, da je roka tvoja. Napetost v prstih popusti, postanejo mehkejši in gibanje je bolj kontrolirano, lahkotno.

  Matevž Mravlje, Domžale
  Preživeli po možganski kap
 • Matevž Mravlje, Domžale

  Strokovno voden intenzivni trening po možganski kapi z maksimalnim sodelovanjem stranke učinkovito spodbuja avtomatično gibanje rok in nog ter prstov. S pomočjo treninga sem pridobil rokovanje, prijemanje, spontano "govorico" z rokami, lažji in mehkejši korak pri hoji in občutno zmanjšanje spastičnosti prstov na nogi!

  Matevž Mravlje, Domžale
  Preživeli po možganski kapi
 

Želite priti na obisk v našo kliniko?


Rezerviraj termin