Delovna terapija

Kaj je delovna terapija?

Cilj delovne terapije v okviru nevrorehabilitacije je posamezniku po možganski kapi pomagati, da doseže in ohranja čim višje funkcionalno stanje in mu tako v okviru njegovih zmožnosti omogočiti čim večjo vključenost v najrazličnejše dnevne, delovne in prostočasne aktivnosti. Na ta način mu omogoča ohranjati zdravje in dobro počutje ter posledično ustrezno kvaliteto življenja.

Delovnoterapevtska obravnava v okviru nevrorehabilitacije je usmerjena v doseganje ustrezne mišične moči in obsega gibov v sklepih, senzorno reedukacijo ter izboljševanje fine in grobe motorike, koordinacije in kognitivnih veščin, potrebnih, da posameznik po možganski kapi uspešno in varno izvaja različne aktivnosti. Poleg tega se ukvarja tudi z morebitnimi težavami izvedbe aktivnosti, vezanimi na bolečino in utrudljivost.

Kadar je možnost povrnitve oz. ohranjanja ustreznega funkcionalnega stanja za samostojno izvedbo različnih aktivnosti pri posamezniku po možganski kapi omejena, uporabljamo adaptacijski oz. kompenzacijski pristop. V tem primeru posameznika oz. njegove svojce učimo izvajanja aktivnosti na njegovim zmožnostim prilagojen način ali ob uporabi ustreznih pripomočkov in prilagoditve domačega ali delovnega okolja.

 

Želite priti na obisk v našo kliniko?


Rezerviraj termin