Senzorna re-edukacija

Kaj je senzorna re-edukacija?

Motnje somatsenzorične funkcije – motnje občutenja – za posameznika po preboleli možganski kapi prinašajo težave na dveh ravneh – na ravni samega zaznavanja občutka in na ravni izvedbe najrazličnejših različnih aktivnosti. Zaradi somatosenzoričnih motenj je okrnjena motorična funkcija, zlasti spontana uporaba roke (manipulacija predmetov je počasna in nerodna, posameznik pogosto izpušča predmete, moteni so raziskovalni gibi prstov, npr. pri prepoznavanju različnih površin, pojavi se lahko zmanjšana sposobnost vzdrževanja ustrezne mišične moči za pridrževanje predmetov), somatosenzorične motnje pa vplivajo tudi na nadzor telesne drže, ravnotežje in hojo.

Večina študij, ki so se ukvarjale z možnostjo povrnitve zaznave občutenja pri človeku, je pokazala, da obstaja potencial za izboljšanje posameznih funkcij, pa tudi nekaterih funkcionalnih sposobnosti. Spontana povrnitev naj bi bila največja v prvih 3 mesecih po možganski kapi, do nje pa prihaja tudi še do izteka 6 mesecev in celo kasneje. Povrnitev funkcije je vedno delna, vendar pa se obseg izboljšanja pri posameznikih močno razlikuje. Poleg tega številne študije jasno kažejo, da do delne povrnitve čutne funkcije lahko pride tudi po obdobju spontane povrnitve, če je posameznik vključen v rehabilitacijski program t.i. senzorne reedukacije.

V okviru nevrorehabilitacije posameznikov po možganski kapi razvijamo in izvajamo program senzorne reedukacije za roko. Program temelji na uveljavljenih reedukacijskih programih, razvitih na podlagi koncepta nevroplastičnosti in perceptualnega učenja, ki jih dopolnjujemo s treningom, utemeljenim na stopnjevani motorični predstavi -SMP, in treningom z robotsko rokavico za rehabilitacijo roke GloReha®.

 

 

Želite priti na obisk v našo kliniko?


Rezerviraj termin